Krzysztof Palulec2018-09-07T07:36:01+00:00
KRZYSZTOF PAKULEC

2017

Podjąłem współpracę z World Sport Academy Michała Karmowskiego, w ramach której przekazuję swoją wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu w treningu personalnym.

2016

Zostałem współwłaścicielem firmy konsultingowo – szkoleniowej Fit Management & Business oraz ekspertem blogfit.pl

2016

Po raz pierwszy wystąpiłem w roli prelegenta na wydarzeniu skierowanym do instruktorów fitness, trenerów personalnych, menedżerów oraz właścicieli klubów fitness.

2015

W branżowych czasopismach pojawiły się pierwsze publikacje mojego autorstwa.

2015

Zostałem szkoleniowcem polskiej filii międzynarodowej szkoły Life Fitness Academy, gdzie prowadziłem głównie szkolenia z zakresu treningu personalnego oraz sprzedaży i marketingu w treningu personalnym.

2013

Rozpocząłem pracę jako wykładowca Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu prowadząc zajęcia w ramach specjalności Instruktor Fitness oraz Trener Personalny.

2012

Zacząłem koordynować prace przy powstawaniu nowych klubów fitness oraz zarządzać nimi.

2011

Podjąłem pracę nauczyciela Wychowania Fizycznego oraz szkoleniowca w zakresie fitness w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Raciborzu.

2010

Obroniłem pracę magisterską pt.: „Aerobik XXI wieku w dużym i małym mieście na przykładzie wrocławskiego i raciborskiego klubu fitness” na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

2008

Zdobyłem uprawnienia instruktora fitness i trenera personalnego.

2017

Podjąłem współpracę z World Sport Academy Michała Karmowskiego, w ramach której przekazuję swoją wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu w treningu personalnym.

2016

Zostałem współwłaścicielem firmy konsultingowo – szkoleniowej Fit Management & Business oraz ekspertem blogfit.pl

2016

Po raz pierwszy wystąpiłem w roli prelegenta na wydarzeniu skierowanym do instruktorów fitness, trenerów personalnych, menedżerów oraz właścicieli klubów fitness.

2015

W branżowych czasopismach pojawiły się pierwsze publikacje mojego autorstwa.

2015

Zostałem szkoleniowcem polskiej filii międzynarodowej szkoły Life Fitness Academy, gdzie prowadziłem głównie szkolenia z zakresu treningu personalnego oraz sprzedaży i marketingu w treningu personalnym.

2013

Rozpocząłem pracę jako wykładowca Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu prowadząc zajęcia w ramach specjalności Instruktor Fitness oraz Trener Personalny.

2012

Zacząłem koordynować prace przy powstawaniu nowych klubów fitness oraz zarządzać nimi.

2011

Podjąłem pracę nauczyciela Wychowania Fizycznego oraz szkoleniowca w zakresie fitness w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Raciborzu.

2010

Obroniłem pracę magisterską pt.: „Aerobik XXI wieku w dużym i małym mieście na przykładzie wrocławskiego i raciborskiego klubu fitness” na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

2008

Zdobyłem uprawnienia instruktora fitness i trenera personalnego.